DANSK FUGTSTOP

 

Dansk Fugtstop

Vi er et selskab der er startet med det formål at udvikle, effektivisere og løbende udføre fugtsikringen af danske ejendomme.

 

Hvorfor sikre mod fugt

Med begrebet fugtsikring menes der dels at afbryde den lodrette kapillarvirkning der er i grundmuret byggeri fra de ældste ejendomme i landet og op til slutningen af 1800-tallet hvor betonfundamenter begyndte at vinde indpas i byggeriet, og dels at afbryde den vandrette indtrængning af grundvand igennem fundamenter og kældervægge.

Fugtige kældre og vægge i bygninger er årsag til mange følgeskader, og alene udbedring af råd- og svampeskader beløber sig til flere hundrede millioner kroner på årsbasis.

 

En god investering

Hertil kommer forøgede udgifter til vedligeholdelse, samt ikke mindst tabet ved ikke at kunne udnytte de enorme mængder kælderkvadratmeter der i dag ligger under hele København og øvrige storbyer.

Sammenholdt med de kvadratmeterpriser man ser på boligmarkedet i dag, er der både fornuft og økonomi i at fugtsikre eksisterende kældre, og udnytte pladsen til fællesvaskerier, mødelokaler, hobbyrum eller helt andre formål.