NOAQ Boxwall

NOAQ Boxwall er en selvforankrende mobil beskyttelsesdæmning mod oversvømmelser. NOAQ Boxwall BW52 opdæmmer vand til en højde af 50 cm og NOAQ BW102 opdæmmer vand til en højde af hele 100 cm.

Boxwallen kan opsættes hurtigt for at sikre privathuse, erhvervsejendomme, veje og anden infrastruktur mod oversvømmelse. Boxwallen er designet til opstilling på jævne underlag som en asfalt, fliser og græs.

Natten mellem 20.-21. oktober havde vi igen stormflod i Danmark. Takket være Boxwall overlevede røgeriet på Faaborg havn, og der kom ikke en dråbe ind i bygningen, til trods for at vandet nåede et niveau højere end 2 meter over normal vandstand.

NOAQ Boxwall – Verdens hurtigste mobile dæmning

Boxwallen er utrolig hurtig og nem at stille op. BW52 elementerne vejer kun ca. 6 kg, og BW102 elementerne vejer kun ca. 15 kg. To personer opstiller nemt 100 meter BW52 på 23 minutter, og 100 meter BW 102 på 40 minutter.

Hvordan kan 15 Kg Boxwall holde så mange tons vand tilbage.

NOAQ Boxwall virker efter bogstøtteprincippet. Det vil i praksis sige, at jo mere vandtryk der er på foden, desto mere forankring skaber elementerne mod underlaget. Boxwallen kan sagtens modstå bølger eller kraftigt strømmende vand. Se nedenstående Stress-test foretaget i Sverige. Der er ingen anden forankring til underlaget end vandets egen vægt.

Boxwall i byrum.

Rundt omkring i landet hvor man stiller Boxwallen op, støder man nogle gange på forhindring i terrænet.

Derfor har NOAQ nu præsenteret Boxwall-familien:

Derved har man mulighed for at løse alle placeringer i f.eks. byrum, hvor der både kan være kantsten, brønde, træer, pullerter, husfacader m.m.:

Opbevaring:

NOAQ Boxwall leveres i pallekasser for nem opbevaring:

Vil du vide mere om verdens måske letteste, hurtigste og mest sikre mobile dæmning, så tøv ikke med at kontakte Kim Nymand Hansen på telefon 20 14 90 21